Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Thông báo học bù môn Hợp chất cao phân tử ( Polymer)

331  Lượt Xem

 Lớp DH08H2 sẽ tiến hành học bù môn Hợp Chất Cao Phân Tử - Polymer vào 7h30' ngày thứ 3 ( 1/11/2011) . Các  bạn cố gắng đi học đầy đủ và báo cho mọi người cùng biết để tham gia học .

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?