Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Lịch thực hành Hóa dầu - DH08H2

392  Lượt Xem

Chi tiết phân chia Ca thực hành môn hóa dầu lớp DH08H2 ...

Mỗi Ca thực hành sẽ có 6 tiết, Ca buổi sáng bắt đầu lúc 7h , Ca buổi chiều bắt đầu lúc 13h. 

Ca 1 : Từ Phan Công Anh đến Phạm Trung Hiếu thực hành sáng thứ 4, phòng 2.

Ca 2 : Từ Chu Quý Hoàng đến Đinh Ngọc Lý thực hành chiều thứ 5, phòng 2.

Ca 3 : Từ Nguyễn Lệ Minh đến Vũ Hữu Thắng thực hành sáng thứ 6, phòng 2.

Ca 4 : Từ Lê Doãn Thanh đến Võ Trần Trung thực hành chiều thứ 6, phòng 2.

Ca 5 : Từ Nguyễn Thanh Truyền đến Cao Đức Ý thực hành sáng thứ 7, phòng 2.

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?